Onder de casus verstaat CasusConsult de verzameling van alle gegevens, rapportages, documentatie en (verslagen van) consultaties van de betrokkenen bij het hulpverleningsproces.  

Centraal staat uiteraard het dossier waarin alle direct op het hulpverleningsproces van toepassing zijnde informatie wordt vastgelegd; het dossier is behalve voor de directe behandelaars desgewenst – en onder regie van de hulpverlener - ook in te zien door de cliënt.

Rond het dossier wordt vaak veel aanvullende kennis uitgewisseld en deels vastgelegd. Deze kennis staat niet altijd in het dossier, maar is wel van belang voor de kwaliteit van het hulpverleningsproces en bovendien voor het leerproces van direct en indirect betrokken. Maar er is meer kennis dan collega's en begeleiders in huis hebben!Een ogenblik geduld a.u.b.