CasusConsult ondersteunt het kennis delen (in de ruimste zin) tussen professionals niet alleen binnen een instelling, maar vooral ook tussen professionals van verschillende instellingen, c.q. tussen zelfstandig gevestigde professionals.

Deelnemers plaatsen casussen (meestal geanonimiseerde samenvattingen van dossiers) in een (besloten) kennisgroep en delen die met andere deelnemers van die kennisgroep. Volgens van te voren gemaakte afspraken reageren deelnemers op elkaars casussen; geven feedback en/of wijzen op relevante informatie, artikelen, websites, e.d. CasusConsult biedt ook automatische suggesties  voor relevante informatie of vergelijkbare casussen.

Maar in plaats van casussen kunnen deelnemers ook artikelen, opinies of  verwijzingen naar websites plaatsen. Ook daarop kunnen andere deelnemers reageren.

Hierdoor ontstaat een instellingsoverstijgende kennisverzameling en uitwisseling en daarmee een unieke databank met heel veel casussen om van te leren.

Deelname van landelijke en internationale kenniscentra en opleidingsinstellingen, zoals universiteiten en hogescholen is een belangrijk speerpunt bij het verder uitbouwen van het CasusConsult kennisnetwerk.
Een ogenblik geduld a.u.b.