Let op: CasusConsult is nu niet actief. Er kan niet worden ingelogd om casussen te openen of te lezen. Wij hopen dat CasusConsult een herstart krijgt. Als u geinteresseerd bent om daar aan bij te dragen horen we dat graat van u. 

De missie van CasusConsult is de (vaak verborgen) kwaliteit en professionaliteit op de werkvloer en het talent onder professionals zichtbaar te maken en te laten opbloeien. En: kennis delen, reflectie, de inzet voor de verbetering van de professionaliteit en beroepstrots te stimuleren en te belonen. Dit mede als inspiratie en voorbeeld voor collega's. 

CasusConsult is al  in 1996 ontstaan vanuit het gedachtengoed om het kennis delen op praktische wijze te bevorderen. Dus niet zozeer met publicaties of advisering pur sang, maar door het concreet, permanent en breed ondersteunen c.q. faciliteren van alle betrokkenen rond hulpverleningsprocessen in het sociaal werk (maatschappelijk werk, maatschappelijke dienstverlening, sociaalagogisch werk, jeugdzorg), geestelijke gezondheidszorg en overige agogische beroepen.
Allereerst de directe uitvoerders; hulpverleners en ondersteunde functionarissen, als ook docenten en studenten. Maar ook cliënten kunnen in principe kennis delen op deze website. Dit in samenwerking met hun hulpverlener.
Ten tweede de indirect betrokkenen zoals kwaliteitsfunctionarissen, wetenschappers, docenten.
Maar ook andere beroepen waar met casussen wordt gewerkt, kunnen kennisgroepen starten in CasusConsult! 

Wie staat er achter het idee van meer kennis delen in (persoonlijke en geautomatiseerde) netwerken? Dat is de Stichting CasusConsult. Deze heeft als doel:
1) bevorderen van het proces van kennisdelen tussen functionarissen en andere betrokkenen in de sectoren zorg en welzijn. En voorts al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2) de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het initiëren, stimuleren, adviseren en begeleiden van innovatieprojecten inclusief de infrastructuur om de resultaten van deze innovaties te continueren. En voorts alle andere haar ten dienste staande middelen.
Voorzitter is Prof. Dr. Geert van der Laan, bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk.


Informatie:
Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door CasusConsult, te weten:

·  Rudy Joenje (andragoog)  
(Kennis) Management consultant, specialist in projectontwikkeling

Rudy Joenje, grondlegger en inspirator van CasusConsult, is helaas op 26 juni 2012 op 62 jarige leeftijd overleden. 

·  Jaap Buitink (adviseur en trainer op het gebied van professionaliteit en beroepsethiek) 
www.buitinkbeleidsadvies.nl


·  Tim van der Putten (technische bedrijfskundige)
ICT-consultant, gespecialiseerd in kennisnetwerken en interactieve websites.

Voor meer info: neem contact op via: info@casusconsult.nlEen ogenblik geduld a.u.b.