Samenvatting

De uitgave 'Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk' bevat twee delen. Deel A schetst het conceptuele kader en de praktische vaardigheden die de sociaal werker nodig heeft om zijn werk op morele aspecten te kunnen analyseren en te beoordelen.
Deel B leert de sociaal werker hoe hij bij concrete dilemma's in het werken met cliënten, in samenwerking met andere hulpverleners en in de verhouding tot de organisatie kan handelen. De opzet van deel B volgt de artikelindeling van de nieuwe beroepscodes voor de jeugdzorgwerker, maatschappelijk werker en sociaalagogisch werker op de voet.
Een actueel boek voor de opleidingen en uitvoerend werk.

Uit SozioSPH. Oktober 2012:
Het boek Moresprudentie is een boeiend boek. Het valt te prijzen dat de auteurs zich erg veel moeite hebben getroost om het boek voor een groot deel op te hangen aan de beroepscodes voor sociaal werkers. De verschillende artikelen uit de codes worden steeds op hun reikwijdte en achterliggende of onderliggende waarden en normen besproken en de dilemma’s en conflicterende waarden worden middels casussen zichtbaar en voelbaar gemaakt.

Uit Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk. Februari 2013
Moresprudentie bevat talloze concrete werkvormen om belangen af te wegen en keuzes te overdenken die je dagelijks moet maken. En dat alles opdat werkers weloverwogen besluiten kunnen nemen en deze kunnen verantwoorden. Voor zichzelf de cliënt en diens sociale omgeving.
Extra ondersteunend is de speciale website www.moresprudentie.nl, die docent en lezer aanvullende informatie en ondersteuning biedt in de vorm van theoretische verdieping, casuistiek, praktijkopdrachten, persoonlijke reflectie en toetsen.


Uit review op Bol.com door J.M. Steenmeijer
Dit boek biedt een zeer complete basis en is een aanrader voor alle sociale professionals! Mooie bijkomstigheid is dat het alle artikelen van de beroepscodes behandelt en van een (morele) toelichting voorziet. Daardoor is het ook als naslagwerk en 'opfrisser' prima te gebruiken.

Bijlage

Een ogenblik geduld a.u.b.