Samenvatting

Wegens gebrek aan middelen is de website momenteel niet meer actief!

CasusConsult biedt professionals de mogelijkheid om digitaal kennis te delen:
• in (besloten) kennisgroepen praktisch kennis delen: casussen, consultaties, artikelen, thema’s, nieuws, etc. Met automatische digitale archivering.
• gevallen of vragen voorleggen aan collega’s of experts en discussiëren over casussen en thema’s. Deelnemers bepalen wat voor andere deelnemers zichtbaar is.
• bij elke tekst automatische suggesties bekijken met vergelijkbare casussen, artikelen of weblinks of een gerichte zoekmachine benutten.

CasusConsult is bedoeld om ACTIEF in groepen kennis te delen en vooral te leren! Individuele inschrijving en een niet-actieve participatie heeft weinig zin. Het is het handiger om collega’s te vinden die zich in eenzelfde kennisgroep inschrijven of samen een nieuwe eigen kennisgroep starten.

CasusConsult is van mening dat een website voor kennisdeling en leren van gevallen het beste onafhankelijk (van opleidingen, brancheorganisaties, e.d.) en niet-commercieel kan worden aangeboden. Door de optelsom van input door meerdere disciplines, kennisinstituten en uitgevers (ontsluiting digitale teksten) biedt deze site een unieke meerwaarde ten opzichte van (kennisdelings-)sites van aparte opleidings- en kennisinstituten of beroeps- en brancheorganisaties.

Bijlage