Samenvatting

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NVMW (2011) zei een collega dat haar werkgever de professionele invulling van haar werk bepaalt; bepaalde vragen mogen bijv. alleen nog maar in groepswerk behandeld worden. Niet de maatschappelijk werker bepaalt aan de hand van eigen deskundigheid en professionele logica wat het beste is, maar de werkgever in protocollen op basis van financiële/commerciële belangen. Deze signalen hoor je steeds meer.
Uiteraard dienen maatschappelijk werkers overleg te plegen met de werkgever en verantwoording af te leggen. Maar het buigen voor de inhoudelijke eisen (op professioneel niveau) van de werkgever valt niet onder overleg of verantwoording afleggen. Daarmee komt het beroep op een (af)glijdende schaal en worden beroepswaarden, inclusief professionele kwaliteitseisen steeds minder waard.
Kortom: MEEBUIGEN MET DE EISEN VAN DE WERKGEVER OF VASTHOUDEN AAN BEROEPSNORMEN?

In de bijlage reacties op item: BEROEP OP GLIJDENDE SCHAAL? Meebuigen met eisen van werkgever of vasthouden aan beroepsnormen?
Titel bijlage: ‘Deze discussie raakt mij in het hart’.

Bijlage