Samenvatting

Belang van het werken met beroepsethiek en beroepscode voor de:
- Jeugdzorgwerker
- Maatschappelijk werker
- Sociaalagogisch werker

Inhoudsopgave brochure:

1. Een korte introductie. Wat doe je als….?
2. Herkennen van een ethisch dilemma
3. Drie relevante elementen van de beroepsverantwoordelijkheid
4. Stappenplan om ethische dilemma’s op te lossen
5. Drie nieuwe beroepscodes voor sociaal werkers
6. Wat zegt de beroepscode?
7. Van beroepscode naar moresprudentie
8. Bevorderen van morele oordeelsvorming en moresprudentie

Samenstelling en tekst: Jaap Buitink en Jan Ebskamp.

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
(NVMW) en uitgever ThiemeMeulenhoff.
2011

Bijlage