Een mogelijk Talpa-programma, waarin kinderen op televisie zelf hun pleegouders mogen kiezen, krijgt veel aandacht in de media. De Volkskrant: ‘Afgelopen weekend ontstond flinke commotie over de serie, die in de media al werd betiteld als 'So You Wanna Be a Pleegouder'. In de serie gaat een kind dat uit huis is geplaatst een weekend logeren bij drie verschillende pleegouders. Daarna mag het kiezen bij welk gezin het wil blijven. Alleen kinderen boven de 12 jaar mogen meedoen.’ (Bron: Volkskrant 09-07-2112)
De meningen lopen uiteen van: ‘Goede reclame om meer pleegzorgouders te krijgen’ tot ‘exploitatie van kinderleed’. Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter is duidelijk: 'Het is een slecht idee om dit te doen met de kwetsbaarste kinderen die er zijn.’

Maar wat vinden professionals er zelf van? Ik heb nog geen reactie van de NVMW gehoord, maar ik doe graag een voorzet: ik ben het geheel eens met Micha de Winter; kwetsbare kinderen inzetten kan niet. Hoe goed een actie om meer pleegouders te krijgen ook is, dat kan nooit met kinderen die in een vacuüm zitten van uit huis te zijn geplaatst, waarschijnlijk in een instelling verblijven en zoeken naar meer structuur, liefde en houvast in een gezin. Dat zijn kinderen die inderdaad heel kwetsbaar zijn. Ze dan nog kwetsbaarder te maken om ten overstaan van het hele land hun pleegouders te laten kiezen is niet verantwoord. Hoe graag ze het misschien op dat moment ook zouden willen, ze kunnen onmogelijk zelf overzien wat de consequenties zijn. Iedereen kijkt mee en heeft een oordeel; over kind en over pleeggezin. Dat oordeel komen de kinderen te horen. Als er iets mis gaat in de relatie met het pleeggezin zullen andere kinderen in de omgeving en roddelbladen hard zijn in hun meningen.
De Beroepscode voor de jeugdzorgwerker (NVMW) zegt in de toelichting op artikel E over respect voor de persoon van de cliënt: ‘Respect kan in situaties waarin het welzijn van kwetsbare jeugdigen wordt bedreigd ook actieve ‘bescherming’ betekenen.’ En over vertrouwelijkheid zegt de beroepscode: De doorgaans grotere kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de jeugdige cliënt legt
extra nadruk op vertrouwelijkheid’ (Art. J).
Kortom: ik kan mij vooralsnog niet voorstellen dat een jeugdzorgwerker in zijn rol als bijv. voogd medewerking verleent aan een dergelijk programma.
Wat is jouw mening?
Een ogenblik geduld a.u.b.