Samenvatting

CasusConsult is als vrijwilligersplatform momenteel niet actief.

CasusConsult is een kennissysteem dat wordt ontwikkeld vanuit vragen en oplossingen van hulpverleners. De grondgedachte is: hoe kunnen zij beter gebruik maken van elkaars ervaring en kennis in hun vakgebied.

Bijlage