Samenvatting

Jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers en andere sociaal werkers staan voor moeilijke beslissingen in hun
werk. Zij helpen mensen in hun sociaal functioneren met als maatschappelijke opdracht om
mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te geven. Maar tegelijkertijd krijgen ze
ladingen kritiek als ze nalieten verantwoordelijkheid af te nemen als er iets mis gaat in
gezinnen. Ze krijgen ook te horen dat ze professionele autonomie hebben. Maar tegelijkertijd
krijgen ze te maken met beleidsmaatregelen die soms haaks staan op professioneel
verantwoord handelen.
Veel sociaal werkers geven aan dat het omgaan met dergelijke tegenstellingen en morele
vragen en dilemma’s in hun werk met cliënten en binnen hun organisatie niet gemakkelijk is.
De auteurs van het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’
signaleren dat sociaal werkers houvast zoeken in het omgaan met morele dilemma’s. Zij
menen dat meer aandacht voor morele oordeelsvorming en moresprudentie bijdraagt aan
versterking van de professionaliteit van sociaal werkers en hen in de dagelijkse praktijk de
gezochte houvast geeft.
In dit artikel geven de auteurs, Jaap Buitink, Jan Ebskamp en Richard Groothoff, een
verantwoording over het waarom en de kenmerken van het boek.

Bijlage