Welke Hogeschool in Nederland en welke experts in Nederland willen mee doen met een online casusdiscussie met de Hochschule für Soziale Arbeit in Basel, Zwitserland?

Elk jaar organiseert de Hochschule für Soziale Arbeit (HSA) der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel en Olten, Zwitserland, een intensieve Summerschool waarin op bepaalde thema’s uit het sociaal werk dieper wordt ingegaan. Deelnemers aan de Summerschool zijn Bachelor- en Masterstudenten maatschappelijk werk en sociaalpedagogische hulpverlening. Onder hen is een behoorlijk aantal in een deeltijdopleiding of duale opleiding en heeft praktijkervaring.

Het hoofdthema van de Summerschool is dit jaar: ‘De Casus in het Sociaal Werk in internationaal Perspectief’. Het gaat daarbij om vragen als: welke concepten en benaderingen worden bij het werken met casussen in de verschillende landen gehanteerd? Wat zijn de randvoorwaarden daarbij? Hoe heeft dit alles invloed op de manier, waarop naar een geval wordt gekeken? En welke vragen vloeien daaruit voor het Sociaal Werk voort? In referaten en workshops met docenten uit verschillende landen worden deze thema’s uitgediept. Zo zal vanuit Nederland Lou Jagt in het kader van dit thema aan de Summerschool in een lezing het Nederlandse model van de Taakgerichte Hulpverlening (TGH) belichten.

In één van de workshops zal het delen en ontwikkelen van kennis via internet aan de hand van gevallen met behulp van CasusConsult worden gedemonstreerd. De HSA Nordwestschweiz doet  hierbij i.s.m. CasusConsult een oproep aan ervaren maatschappelijk werkers en studenten in Nederland, om samen met een groep Zwitserse studenten en experts online over casussen te discussiëren.  Het betreft een Nederlandse en Zwitserse casus. Hoewel de voertaal Duits is en de discussie met voorkeur in deze taal plaatsvindt zijn bijdragen in Engels of Frans ook mogelijk.
 In de middagworkshop is Lou Jagt eveneens persoonlijk aanwezig en zal onder andere ook bij taalproblemen behulpzaam zijn.

Van Nederlandse zijde wordt gedacht aan de deelname van twee ervaren maatschappelijk werkers (maatschappelijk werk deskundigen) en een groep studenten, die de casussen voorbereiden. Van Zwitserse zijde worden eveneens (minstens) twee experts bij de discussie betrokken. De groep cursisten in Zwitserland zal 20 tot 25 deelnemers aan de Summerschool omvatten. Deze zullen in subgroepen hun visie op de beide casussen uitwerken. Vanuit Zwitserland zal vanuit een regionale hulpverleningsinstelling een casus worden ingebracht, momenteel wordt ook een deelname met een soortgelijke casus vanuit een Nederlandse instelling gezocht.

De dagdelen zijn: maandagmiddag 4, dinsdagmiddag 5 en woensdagmiddag 6 juni. Donderdagmiddag zal de casusdiscussie in Zwitserland worden afgesloten met een posterbijdrage die door de cursusleiding wordt beoordeeld. De Zwitserse groep komt telkens tussen 14 en 17 uur ‘live’ samen, online bijdragen zijn uiteraard ook buiten dit tijdsbestek mogelijk.
In de Winterschool van de HSA in Olten (2010), werd al een workshop met een dergelijk concept met succes doorgevoerd. Naar de ervaringen die daarbij zijn opgedaan vormen internationale casusdiscussies een unieke mogelijkheid om samen met experts en studenten uit binnen- en buitenland de overeenkomsten en verschillen in de verschillende (casus)benaderingen op het spoor te komen. Voor de studenten en de experts was de bovengenoemde workshop naar eigen zeggen in meerdere opzichten een zeer interessante ervaring.

Dus: Wie wil meedoen als expert (of andere mogelijk geïnteresseerden op deze mogelijkheid attenderen) en welke docenten willen met een groep studenten aan de casusdiscussies deelnemen? Reacties zijn van harte welkom, bij voorkeur via een reactie op dit nieuwsitem, anders via de mail info@casusconsult.nl.

Meer informatie over de Summerschool staat in de bijlage, die is gelinkt aan dit nieuwsbericht (na inloggen beschikbaar).

Zwitserland, 170412, Wim Nieuwenboom