Samenvatting

De boekpresentatie ‘Moresprudentie' levert voldoende stof tot nadenken op. Dat is ook wel nodig, want maatschappelijk werkers en andere sociaal werkers staan voor moeilijke beslissingen in hun werk. Zij helpen mensen in hun sociaal functioneren met als maatschappelijke opdracht om mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te geven. Maar tegelijkertijd krijgen ze ladingen kritiek als ze nalieten verantwoordelijkheid af te nemen als er iets mis gaat in gezinnen. Ze krijgen ook te horen dat ze professionele autonomie hebben. Maar tegelijkertijd krijgen ze te maken met beleidsmaatregelen die soms haaks staan op professioneel verantwoord handelen.

Bijlage