Samenvatting

In het eerste deel (A) van Moresprudentie schetsen de auteurs een overzicht van relevante en met beroepsethiek samenhangende begrippen dat de sociaal werker nodig heeft om zijn werk op morele aspecten te kunnen analyseren en te beoordelen. Een beroepscode zelf dwingt geen moreel handelen af. Om de beroepscode in te zetten voor morele oordeelsvorming en moresprudentie heeft de gebruiker een aantal vaardigheden en een bepaalde grondhouding nodig.
In deel B leren sociaal werkers aan de hand van de artikelen in de nieuwe beroepscodes hoe zij in concrete dilemma’s tot een beslissing kunnen komen en ‘hoe te handelen’.
Het boek ‘Moresprudentie’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen.

Weblink