Samenvatting

Deze site biedt studenten en docenten een grote hoeveelheid vragen en opdrachten die een directe relatie hebben met de hoofdstukken in het boek Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk.
De toetsen en opgaven helpen de ingewikkelde materie van de beroepsethiek te verwerken. Het materiaal is per hoofdstuk gerangschikt en ingedeeld in de volgende categorieën:
1 Toets je kennis (toets de in het boek behandelde theorie)
2 Casus (diverse casussen met vragen)
3 Practicum (opdrachten die individueel of met een groep kunnen worden gemaakt)
4 Reflectie (vragen en opdrachten gericht op het reflecteren op je eigen handelen)
5 Beroepspraktijk (opdrachten die erop gericht zijn om kennis en vaardigheden in de praktijk te toetsen)Weblink