Samenvatting

Bij de herziening van de Code v.d. maatschappelijk werker zijn er interviews en bijeenkomsten gehouden om meningen over de Code te inventariseren. Hieruit kwamen zeer lezenswaardige en interessante meningen naar voren. Zowel meningen van deskundigen op het gebied van ethiek, methodiek en maatschappelijk werk, als - de belangrijkste deskundigen: - vele maatschappelijk werkers.

Bijlage