Samenvatting

Beroepsethiek is in de eerste plaats dat onderdeel van de ethiek waarin op systematische wijze de morele problemen rondom beroepen in het algemeen of één beroep in het bijzonder worden bestudeerd. Daarnaast heeft het begrip ook een meer pragmatische inhoud. Dan wordt er een samenhangend geheel van gedragsregels onder verstaan, dat dient als uitgangspunt en toetsingskader voor het doen en laten van de leden van een beroepsgroep.
Het gaat dus om een geheel van morele voorschriften en aanbevelingen waaraan degenen die het beroep uitoefenen zich dienen te houden. Men spreekt dan ook van een morele code (Janssen, 1991) Voor maatschappelijk werkers betekent dit dat zij alert moeten zijn om hun cliënten erop te wijzen vanuit welk kader en vanuit welke normen en waarden zij hun diensten aanbieden.

Wegens onderhoud is het op dit moment niet mogelijk om in te loggen. Excuus voor het ongemakEen ogenblik geduld a.u.b.