Samenvatting

Casus Consult is een kennissysteem dat wordt ontwikkeld vanuit vragen en oplossingen van hulpverleners. De grondgedachte is hen beter gebruik te laten maken van de aanwezige ervaring en kennis. In dit artikel gaan Rudy Joenje en Geert van der Laan in op hoe dit door hen is opgezet en wat de relatie is tussen methodiek en het proces van 'kennis delen'.
Uitgave: SPH vakblad april 2001
Auteurs: Drs. R. Joenje (andragoog en zelfstandig organisatieadviseur) en Prof.dr. Geert van der Laan (organisatiepsycholoog en hoogleraar maatschappelijk werk).

Rudy Joenje overleed op 26 juni 2012.

Bijlage