Samenvatting

Het geheim van het maatschappelijk werk.

Het kritisch reflectief vermogen op eigen functioneren is één van de aspecten die onze beroepsgroep onderscheidt van anderen. Je zult ook merken dat de basis waarop je hulp verleent eigenlijk deels gestandaardiseerd is maar eclectisch is qua inhoud. Wanneer je die link niet ziet binnen je werkwijze dan moet je jezelf als werker afvragen of nu werkt volgens de code van het maatschappelijk werk of volgens de richtlijnen van de organisatie waar je werkt en of je nog wel bezig bent als professional.
Hier ligt de kern van het maatschappelijk werk, de bewustwording. Als werker moet je binnen een organisatie de ruimte hebben, of maken, om de gestelde regels op te rekken of soms te negeren ten gunste van je cliënt en je eigen professionaliteitsontwikkeling. De maatschappelijk werker moet kunnen werken volgens de code en niet volgens regels van derden. Het werk van maatschappelijk werkers kan en mag nooit bepaald cq. gereguleerd worden door derden. Zeker nu de commercie en de marktwerking hun stempels proberen te drukken in het werkveld moet iedere maatschappelijk werker weten waar hij of zij voor staat. De alsmaar groeiende dominantie van de opdrachtgever doet de professionaliteit van het maatschappelijk werk niet ten goede. Gebruik je kritisch reflectief vermogen om terug te winnen wat het werk heeft verloren. Gebruik je innovatievermogen zoals ze dat al die jaren geleden ook al deden. Het begint bij de individuele werker die binnen zijn / haar organisatie zichzelf neer weet te zetten voor de professional die hij / zij is. Wie weet, wanneer iedereen tot verlichting komt, komen zelfs schrijvers als Herman de Monnink en Ad Snellen nog wel samen om één boek te schrijven. We hebben immers een rijk beroep en we zijn als professionals tot veel in staat mits we met onze neuzen allemaal dezelfde kant op staan, vertrouw op je innovatievermogen en koester dat.
Lees het gehele artikel; zie bijlage.

Bijlage