Samenvatting

Uit de column: ‘De Uitvoerder’:
'Als gevolg van ontwikkelingen als schaalvergroting en productiedenken (o.a. voortkomend uit eisen van de financier) is de individuele professionele ruimte steeds meer ingeperkt ten gunste van allerlei regels voor afstemming en verantwoording. De wijze van werken werd steeds meer gereguleerd, terwijl de eigen professionele en creatieve bewegingsruimte minder werd. De maatschappelijk werker werd ‘uitvoerder’ van algemene afspraken en voorschriften.
Daar komt bij dat managers de organisatie van de maatschappelijk werkers hebben overgenomen. Managers streven ernaar organisatorische processen te harmoniseren. Ze willen controle en overzicht. Op papier moet alles kloppen. Dat leidt ertoe dat veel en veel meer centraal wordt geregeld en afgesproken en afgestemd dan nodig is.
Logisch dat maatschappelijk werkers zich niet betrokken en verantwoordelijk voelen voor de organisatie, zoals het management die voor ogen staat, want daarin is de maatschappelijk werker als deskundige in zijn vak steeds minder belangrijk geworden.
Instellingen voor maatschappelijk werk doen er verstandig aan maatschappelijk werkers weer hoofdverantwoordelijken te maken voor de organisatie van hun werk. Dan worden ze vanzelf weer betrokken.'

Lees de gehele (prikkelende en tot discussie uitnodigende) column. Zie onder 'bijlage' hieronder (pdf-document / 2 pagina's).

Bijlage

Een ogenblik geduld a.u.b.