Samenvatting

Deprofessionalisering en reprofessionalisering in het AMW

‘Een maatschappelijk werker is niemands knecht’ (NVMW, 2006). Dat staat in het nieuwe beroepsprofiel uit 2006. Op pagina vijftien om precies te zijn. Op pagina tweeëndertig lezen we dat ‘managers maatschappelijk werkers ruimte geven om mee te denken over beleidsontwikkelingen en dat de werkers die ruimte ook nemen’. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat de kwestie of deze woorden in de praktijk van vlees en bloed worden of hol en leeg blijken, het verschil kan maken tussen of maatschappelijk werkers vandaag de dag een proces van deprofessionalisering of reprofessionalisering van hun beroep ervaren. Die stelling behoeft onderbouwing. Ik baseer mij hiervoor op eigen empirisch onderzoek naar hoe maatschappelijk werkers in het AMW een aantal veranderingen beleven die zich in hun organisaties voltrekken. Het onderzoek heeft plaats gevonden in vier organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.
Zie artikel uit 'Maatwerk' onder 'bijlage'. Een artikel van Marc Hoijtink.

Bijlage