Samenvatting

Effectiviteit en kwaliteit in professioneel perspectief: wat is een effectieve maatschappelijk werker?
Politici, bijzonder hoogleraren en docenten maken zich zorgen over de professionalisering in het maatschappelijk werk. Zij zeggen bijvoorbeeld dat maatschappelijk werkers nauwelijks meer als experts worden gezien. Maar een debat over professionalisering moet niet slechts gevoerd worden door hoogleraren of opleiders: waar blijven de reacties van managers en maatschappelijk werkers?
In bijgaand artikel plaats ik het boek ‘Wat werkt?’ in de context van de discussie over de professionalisering van het maatschappelijk werk: welke kansen en bedreigingen kent de professie? Hoe krijg je nu werkelijk zicht op wat werkelijk werkt in het maatschappelijk werk? Welke voorwaarden zijn er binnen instellingen nodig om professioneel te werken? Kortom: ‘wat is een effectieve maatschappelijk werker?’ (Artikel: klik hier onder op 'bijlage')

In de kennisgroep 'Professionalisering Maatschappelijk Werk' (aanmelden als deelnemer van CasusConsult) meer achtergrondinformatie over het debat.Bijlage