Samenvatting

Evenwicht tussen aandacht voor de cliënt en samenleving. In dit artikel stelt Nora van Riet dat uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk blijkt dat maatschappelijk werkers vooral de kant van de individuele hulpvrager hebben gekozen en de kant van de samenleving hebben verwaarloosd. Daarom pleit ze er voor dat organisaties voor maatschappelijk werk zoeken naar een evenwicht tussen aandacht voor de cliënt, als burger en het goed omgaan met de samenleving. Maatschappelijk werk is het beroep wat beide kanten op elkaar dient te betrekken.
Maatschappelijk geworteld zijn betekent, volgens Nora van Riet, aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en daar beleid op ontwikkelen. Behalve op beleidsniveau moet ook op uitvoerend niveau vorm gegeven worden aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe hulpvragen die hiermee samenhangen. Dat betekent een nauw samenspel tussen uitvoerders van de hulpverlening en de managers.
Nora van Riet is oud docent HBO en VO Social Work en auteur van diverse boeken voor het maatschappelijk werk.

Bijlage

Een ogenblik geduld a.u.b.