20-07-07: De Maatschappelijk Ondernemersgroep neemt het initiatief tot een debat tussen wetenschappers en een aantal directeuren en managers van AMW-instellingen over professionalisering. Dit als reactie op een oproep op http://www.buitinkbeleidsadvies.nl/ i.s.m. CasusConsult.  In deze oproep werd gesteld dat de twee bijzonder hoogleraren maatschappelijk werk in Nederland - Carol van Nijnatten en Geert van der Laan - opvallend eensgezind pleiten voor meer aandacht van de professionalisering van deze werksoort. Beiden zetten de nodige vraagtekens bij de gevolgen van marktwerking voor het professioneel werken binnen organisaties. En als het gaat om kwaliteitszorg en certificering wijzen beiden er op dat dit te weinig zou gebeuren vanuit professioneel perspectief. In de oproep tot debat werd geschreven dat: ‘Nu beide bijzonder hoogleraren zich zo duidelijk uitspreken tegen bepaalde ontwikkelingen binnen organisaties voor maatschappelijk werk en voor een verdere professionalisering is het wachten op een duidelijke visie van die organisaties (c.q. de landelijke brancheorganisatie) en de beroepsvereniging. De discussie wordt nu slechts aangevoerd door twee bijzonder hoogleraren maatschappelijk werk. Waar blijven de reacties van de managers en professionals?'
Als reactie daarop dus nu een initiatief van het Landelijk Overleg van AMW-instellingen (LOAM) binnen de MOgroep tot debat. Tijdens dit debat wordt onderzocht of en hoe professionalisering en marktwerking te verenigen zijn. Welke acties nodig zijn om de kwaliteit van het professioneel handelen te bevorderen en welk aandeel betrokken partijen daarin (dienen te) hebben. Naast enkele directeuren en genoemde hoogleraren zullen ook ‘andere betrokkenen' worden uitgenodigd voor het debat. Het is overigens te hopen dat onder die betrokken voldoende professionals zelf zitten, alsmede hun beroepsvereniging de NVMW. Jaap Buitink pleitte eerder al voor hernieuwde aandacht voor professionalisering middels het benutten van een Professioneel Statuut en kennismanagement: lees het artikel Een pleidooi voor Kennismanagement en Professioneel Statuut (lees het artikel op deze site; klik op Kennisdelen en vervolgens op Artikelen).  
Bronnen: http://www.buitinkbeleidsadvies.nl/ en ‘Vangnet'; uitgave MOgroep, juni 2007.
Een ogenblik geduld a.u.b.