Samenvatting

Kees, net 21, zit met vragen rondom internaatsverleden en echtscheiding ouders. Tevens zijn er problemen met werk, besteding inkomen, met hospita.
Op een activerende manier volgens het TGH model wordt met en door Kees gewerkt aan herstelcontacten met zijn gescheiden ouders, terughalen van internaatservaringen, worden zoektochten gemaakt naar huisvestingsmogelijkheden en worden in samenwerking met Arbo-dienst en arbeidsconsulente scholings- en werkmogelijkheden op de rails gezet. Door het stap voor stap boeken van resultaten (en het incasseren van teleurstellingen) groeit, als belangrijk nevenproduct, het zelfvertrouwen van Kees. Na 13 contacten woont Kees op zichzelf, gaat hij met scholing en begeleiding verder in zijn oude baan, zijn de contacten met zijn ouders hersteld, gaat hij regelmatig sporten en is hij van mening dat het oud zeer uit zijn verleden is opgelost.


Zelfvertrouwen, verwerking internaatsverleden, verwerking echtscheiding door kinderen, huisvestingsproblematiek, psychosociale problematiek


- pleeggezinplaatsing jongvolwassenen, huisvesting jongvolwassenen,
- ambulante woonbegeleiding van het RIBW
- scholing, beroepskeuze
- participatie cliënten bij hulpverleningsproces
- opdrachten tijdens contacten, oefeningen tijdens contacten, tussentijdse taken
- samenwerking met bedrijfsarts, arbeidsconsulente, pleeggezincentrale en RIAGG /GGZ
- gesprekscontacten
- steun en leuncontact
- TaakGerichteHulpverlening
- werken met taken bij verwerkingsvragen
- werken aan combinatie van immateriële en materiële hulpvragen, verdelen beschikbare tijd voor immateriële en materiële hulpvragen
- concreet vastleggen resultaten hulpverlening
- werken met beperkte, van tevoren vastgestelde tijdslimiet.