Samenvatting

subtitel: "acceptatie na schaamte voor handicap".
Hoewel deze casus speelt in een verpleeghuis is de problematiek zonder meer te vertalen naar andere vormen van maatschappelijk werk.

Een 65 - 70 jarige vrouw is na een herseninfarct halfzijdig verlamd en dat brengt grote veranderingen met zich mee. Zij is tijdelijk opgenomen in een verpleeginrichting en kan niet terug naar haar eigen woning. Ze heeft veel moeite met het accepteren van haar handicap.
De aanpak van de maatschappelijk werker is gericht op zoveel mogelijk activering nadat eerst uitgebreid is stilgestaan bij de beleving van de grote veranderingen in het leven van cliënte. Stap voor stap worden mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar in kaart gebracht, worden broer en zusters bij de aanpak betrokken.
De werkwijze volgens TGH methodiek heeft een goede uitwerking gehad op deze cliënt. Door met taken te werken werd mevrouw geactiveerd, waardoor ze weer grip kreeg op haar situatie. Voor de mw'er betekende deze gestructureerde aanpak dat ze een goed overzicht bleef houden op de voortgang van de beoogde doelen.

Herseninfarct, halfzijdige verlamming, revalidatie, opname verpleeginrichting, terugkeer naar huis, aanpassingen woning, problemen met stoelgang, delen intieme lichaamsfuncties met verpleging, schaamte, familiecontacten, teruggang lichamelijke functies, sombere stemming, acceptatieproblemen handicap,

TGH model, Inventarisatie problemen, taxatie functioneren, vaststellen problemen, vaststellen doelen, taak gericht op andere opstelling naar verpleging, taak gericht op turven van stoelgang, taken gericht op denken over andere woonvorm, taken gericht op eigen recreatievormen, contact met medepatienten, rolstoel


Een ogenblik geduld a.u.b.