gelijkheid
integriteit
openheid
respect
verzoening
verdraagzaamheid
empowerment
eerlijkheid
mededogen
samenwerking
vastberadenheid
authenticiteit
vergevingsgezindheid
rechtvaardigheid
onbaatzuchtigheid
vergiffenis
nederigheid
vertrouwelijkheid
(mede)menselijkheid
waardigheid
betrouwbaarheid

Een greep uit de waarden waar Nelson Mandela voor stond en zoals die in de reacties over het overlijden van Mandela naar voren komen.
Al die waarden lezend, snap ik nog beter waarom Nelson Mandela voor mij altijd een inspirator was in mijn werk. Want vrijwel al die waarden herkennen wij in de waarden die ook in het sociaal werk centraal staan. 

Wat hebben Nelson Mandela en het sociaal werk nog meer gemeen? Naast bovengenoemde waarden wijzen meerdere beschouwingen in de media er op dat Mandela ook een ‘harde’ kant had. Dat hij bijvoorbeeld zijn verzoenende houding soms ook als methode in onderhandelingen inzette. En dat hij in zijn respectvolle houding naar anderen ook zijn grenzen kende. Of dat hij ook wel eens met de vuist op tafel sloeg. Allemaal houdingsaspecten of methoden die we ook in het sociaal werk kennen. Wij zullen soms veel begrip naar een cliënt uiten, terwijl we daar als privépersoon mogelijk genuanceerder in zouden staan. En ook wij zullen met onze (figuurlijke) vuist op tafel slaan als we daarmee meer perspectief zien om de cliënt tot zijn recht te laten komen.
Mandela’s missie was een democratische samenleving met (vooral) gelijke rechten. Onze missie is het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen als mens en als burger. Om missies te doen slagen zijn allereerst waarden en normen nodig die duidelijkheid geven waar je voor staat (in ons geval verwoord in een beroepscode). Het inzetten van gesprekstechnieken en methodieken is uiteraard geoorloofd, mits daarbij diezelfde missie en de daaraan gekoppelde waarden en normen maar leidend zijn. En we op grond daarvan onze handelwijzen kunnen verantwoorden.
Ik voel verdriet. Maar ik voel ook de vastberadenheid van Nelson Mandela om nog sterker te gaan staan voor de de missie en waarden in ons werk.

De drie beroepscodes (uitgave NVMW) in het sociaal werk kun je hier lezen:
Maatschappelijk werker: http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-mw-inzien.html
Jeugdzorgwerker: http://www.platformjeugd.com/home/beroepscode-jzw-inzien.html
Sociaalagogisch werker: http://www.platformagogen.nl/home/beroepscode-ag-inzien.htmlEen ogenblik geduld a.u.b.