Islamitische ouderen niet welkom op dagbestedingsactiviteiten

Maatschappelijk werkers Soheila Yousefi en Nuran Alkan ontdekten dat alleenstaande Turkse en Marokkaanse ouderen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, niet welkom zijn in de reguliere dagbestedingactiviteiten. Zij worden daar gezien als vreemde eend in de bijt en belemmerende factor. Het gevolg is dat zij vereenzamen en sociaal buitengesloten zijn. Yousefi en Alkan hebben nu een aparte dagopvang voor deze doelgroep geopend.

Dit  is slechts één van de aspecten die aan de orde komt op een speciale studiemiddag over ‘Islam en hulpverlening'. In het maatschappelijke debat neemt de Islam een prominente plaats in. Maatschappelijk werkers hebben regelmatig cliënten met een islamitische achtergrond tegenover zich. Weten zij voldoende over hun religieuze achtergrond? En is het eigenlijk wel van belang daar meer over te weten? Deze vragen waren aanleiding voor de Hogeschool Utrecht en de NVMW voor het organiseren van een studiemiddag over ‘Islam en hulpverlening' op 21 mei 2008 in Amersfoort.
Centraal op deze middag staan de vragen of de islam meerwaarde heeft voor de hulpverlening: zijn er basale normen die helpend kunnen zijn? En welke kennis van de islam is van belang voor goede hulpverlening?
Diverse sprekers (opleiders en hulpverleners) uit de islamitische gemeenschap zullen hun visie op deze vragen verwoorden en er is volop ruimte voor gesprek en discussie over deze thematiek. In workshops worden o.a. de navolgende thema's behandeld:

  • Waarden en normen in de Islam
  • Eerwraak, gedwongen uithuwelijking en verstoting
  • Pastorale en sociale hulpverlening
  • Hulpverlening aan alleenstaande islamitische ouderen
  • Outreachende hulpverlening aan islamitische probleemgezinnen.

Bron: Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werkers: http://www.nvmw.nl/

Voor vragen over de studiemiddag bel of mail:
Inhoudelijk: E maarten.vanderlinde@hu.nl, T 033 421 2400
Organisatie: E cvangorkom@nvmw.nl, T 030 2948603.

 

 
Een ogenblik geduld a.u.b.