"Toonzetting over maatschappelijk werk wordt positiever!"
Tweede Kamerleden: "Meer aandacht voor professionalisering!"


2007: Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) spraken Tweede Kamerleden hun zorg uit over de professionalisering van maatschappelijk werkers: "Incidenten in de hulpverlening mogen niet leiden tot meer bureaucratie en regelgeving, waardoor de professionele ontwikkeling in de verdrukking komt. De professie moet zich kunnen ontwikkelen, maar door de drang naar controle en beheersing komt dat slecht van de grond", aldus Agnes Wolbert (PvdA). Haar collega Agnes Kant (SP) zat op dezelfde lijn, maar vindt dat de landelijke overheid daarbij wel een verantwoordelijkheid heeft, door bijvoorbeeld de marktwerking - die een negatieve spiraal inzet waar de professionalisering de dupe van is - weer uit de WMO te halen. Cisca Joldersma (CDA) betwijfelt of de WMO de boosdoener is: "Laten we nu eerst even afwachten hoe zich dat in de praktijk ontwikkelt".  Zij en haar collega's wezen ook op de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep zelf: "Geef zelf ook oplossingsrichtingen aan!"
De aanwezige professionals in de zaal gaven luid en duidelijk aan dat professionalisering weldegelijk ook op landelijke schaal in de gaten gehouden moet worden. Want lokale voorbeelden laten zien dat er veel mis kan gaan.

Maatschappelijk werkers in Wet BIG?

Voor de politici was het nieuw te horen dat maatschappelijk werker een vrij beroep is en de ‘Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg' (Wet BIG) voor dit beroep niet van toepassing is. Agnes Kant zou daar zeker op terug komen beloofde ze, maar dat betekent ook dat er dan wettelijke opleidingseisen als voorwaarden voor inschrijving gaan gelden. Zij pakte ook het signaal uit de zaal over onvoldoende stageplaatsen in het werkveld op en zei voorstander te zijn van een landelijk stagefonds om stageplekken te stimuleren.
 

Lokale thermometer

Lokaal VVD-bestuurder Joop Goedhart (bij afwezigheid van een Kamerlid) wees op het belang van de signaleringsfunctie van maatschappelijk werkers: "De lokale politiek heeft behoefte aan een lokale thermometer; het maatschappelijk werk weet wat er speelt in de buurt, heeft een netwerk en heeft daarmee een belangrijke spilfunctie". De dames Kant en Wolbert onderstreepten het belang van de signaleringsfunctie, maar ook van de preventieve taken van het maatschappelijk werk. 
Voorzitter Theo Roes van de NVMW was blij met de visies van de Kamerleden: "Deze middag wekt verwachtingen: van de Tweede Kamer, maar ook van de beroepsgroep zelf: we moeten signalen uit de praktijk serieuzer oppakken en doorsluizen naar Den Haag." Evenzo beloofde hij de wet BIG opnieuw onder de aandacht te brengen. 
Theo Roes zei ook dat de NVMW alle beleidsvoornemens dit jaar zal presenteren in een nieuw werkplan en onder leiding van de deze middag gepresenteerde nieuwe directeur, Iris Leene, energiek aan de slag gaat om de professionaliteit van het maatschappelijk werk nieuwe impulsen te geven.
De teneur van de geslaagde bijeenkomst kan worden samengevat met een uitspraak van Agnes Wolbert: "De bijdrage die het werk biedt bij herstel van de sociale cohesie, bij wijkproblematiek wordt herkend; de toonzetting over het maatschappelijk werk wordt positiever!"
Een ogenblik geduld a.u.b.