Het kennis delen wordt ondersteund door een team van deskundige consultants die samenwerken onder de noemer van "CasusConsult".

Het vaste aanbod van activiteiten bestaat uit:

 • Periodiek informatieve bijeenkomsten met professionals die in hun instelling gericht bezig zijn met Kennismanagement en ICT ter verbetering van het kennis delen en daarmee efficiency, kwaliteit en enthousiasme van de professionals.
 • Ad hoc support aan deelnemers zoals het beantwoorden van vragen en assisteren bij het kennis delen en gebruik van de website en bij de implementatie van kennismanagement.
 • Het onderhoud van de website met name actualiseren van de voorpagina met selecties van interessante ontwikkelingen, producten en activiteiten.

Daarnaast zijn er tijdelijke activiteiten zoals:

 • Maatwerk trajecten "coaching en training" voor instellingen of groepen die extra aandacht aan Kennismanagement en ICT verbeteringen geven met behulp van externe begeleiding
 • Begeleiding bij en/of doen van een quick scan:

De manier om antwoord te krijgen op de vraag hoe professioneel een organisatie werkt is een analyse te maken van de manier waarop instelling en hulpverleners met kennis omgaan.

Een hulpverlener verzamelt bewust en onbewust veel vakkennis over een bepaald aandachtsgebied (problematiek of methodiek). Maar die kennis wordt vaak onvoldoende benut en is nauwelijks beschikbaar voor collega's (andere teams, grote werkdruk, andere werktijden, etc.). En als iemand vertrekt, verdwijnt diens vakkennis (='kapitaal') ook uit de organisatie. Essentiële vragen om te beantwoorden zijn o.a.:
 • hoe efficiënt wordt met kennis omgegaan: hoe verwerven en behouden professionals vakkennis (scholing en ervaring) en passen zij die toe in de hulpverlening?
 • hoe wordt kennis vastgelegd in dossiers, publicaties en teruggekoppeld naar collega's?

 • wisselen professionals in voldoende mate leerzame gevalsbeschrijvingen uit?
 • ondersteunen managers de professionaliteit - kennisverkrijging en kennisdeling - met goede voorwaardenscheppende maatregelen, zodat werkers zich als expert profileren en trots zijn op hun werk?
 • maakt de organisatie optimaal gebruik van nieuwe technologieën, zoals intranet, kennisnet, webdossier en webcommunicatie?

Zoekt u vakkundige ondersteuning bij het maken van een analyse (quick scan), het opstellen van een plan en vervolgens het realiseren of implementeren van dat plan?
CasusConsult biedt bij de ontwikkeling van kennismanagement ondersteuning naar behoefte:

 • Masterclass: informatie, begeleiding, uitwisseling en discussie in een leergroep
 • Maatwerk in een ‘In Company training' of een coachingstraject
 • Website http://www.casusconsult.nl//: een praktische site, waar je leert van gevallen en kennis haalt en brengt!
 • ICT-advies m.b.t. dossier/registratie, intranet en internet.

Wilt u meer informatie over het aanbod en de voorwaarden van het CasusConsult?

Neem dan kontakt op met een van de consultants:

- Voor m.n. algemene Kennismanagement trajecten en support: Rudy Joenje

- Voor m.n. Kennismanagement i.s.m. Kwaliteits- en Beleidsontwikkeling en coaching: Jaap Buitink

- Voor ICT trajecten en adviezen: Tim van der Putten
Een ogenblik geduld a.u.b.