Regelmatig stellen hbo-sociaal werkers in trainingen of bijeenkomsten deze vraag. Nu kun je er over twisten hoe belangrijk het is dat je moet weten waar dat begrip voor staat. Van fundamenteler belang is dat veel professionals het aanverwante begrip ‘professionele autonomie’ niet in eigen woorden kunnen omschrijven. Een voor het beroep toch echt essentieel begrip! 
Lees meer: https://www.buitinkbeleidsadvies.nl/#lb91961/discretionaire-ruimte-wat-is-dat


Een ogenblik geduld a.u.b.