Het boek Moresprudentie leert lezers – student, docent, uitvoerend sociaal werker, leidinggevende, begeleider, opdrachtgever of andere belangstellenden – aan de hand van beroepscodes morele keuzes te herkennen en analyserend praktische dilemma’s op te lossen. Dilemma’s bij het werken met cliënten tot en met dilemma’s bij het werken met collega’s en opdrachtgevers. Met veel casussen. Een actueel boek voor de opleidingen en uitvoerend werk.

Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk is geschreven door Jaap Buitink, Jan Ebskamp en Richard Groothoff. Uitgave ThiemeMeulenhoff (i.s.m. de BPSW). Tweede druk 2019.

Reviews

Uit Sozio
Het boek Moresprudentie is een boeiend boek. Het valt te prijzen dat de auteurs zich erg veel moeite hebben getroost om het boek voor een groot deel op te hangen aan de beroepscodes voor sociaal werkers. De verschillende artikelen uit de codes worden steeds op hun reikwijdte en achterliggende of onderliggende waarden en normen besproken en de dilemma’s en conflicterende waarden worden middels casussen zichtbaar en voelbaar gemaakt.

Uit Maatwerk 
Moresprudentie bevat talloze concrete werkvormen om belangen af te wegen en keuzes te overdenken die je dagelijks moet maken. En dat alles opdat werkers weloverwogen besluiten kunnen nemen en deze kunnen verantwoorden. Voor zichzelf de cliënt en diens sociale omgeving.
Extra ondersteunend is de speciale website www.moresprudentie.nl, die docent en lezer aanvullende informatie en ondersteuning biedt in de vorm van theoretische verdieping, casuïstiek, praktijkopdrachten, persoonlijke reflectie en toetsen.

Uit Vakblad Sociaal Werk
Het boek Moresprudentie is actueel, geeft voldoende input om kennis over (beroeps)ethiek op te frissen en biedt bovenal door de vele casussen en voorbeelden zinvolle handvatten voor de vele lastige situaties waarin professionals in het sociale domein verkeren. De herziene druk van het lezenswaardige vakinhoudelijke boek over moresprudentie is het lezen dubbel en dwars waard.”.

Uit review op Bol.com door Kirsten Regtop
Verwacht geen boek waar je als professional in het sociaal domein eenvoudig doorheen gaat, maar ga het zeker lezen als je behoefte hebt aan verdieping in je werk. Als je de moeite neemt te beginnen bij deel 1 voordat je aan deel 2 (praktischer gedeelte), dan krijgt deel 2 veel meer betekenis.
Belangrijkste inzicht voor mij: We hebben een normatief vak.
Voor mij als expert op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld geldt dat dit maakt dat ik nog steviger mijn boodschap over kan brengen. Als sociaal werker heb ik de maatschappelijke opdracht opgepakt om het taboe te doorbreken en dit sterk vakinhoudelijke boek geeft mij zelfvertrouwen.
Het lezen van dit boek is input geweest voor een van mijn nieuwe blogseries: 'De verbeterde Meldcode, dilemma's uit de praktijk'. Daarbij is dit enorm helpend geweest bij het behandelen van het dilemma: Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode zich tot ons beroepsgeheim. (voor blog klik hier).
Groot voordeel aan dit boek is dat er na elk hoofdstuk leervragen staan, hierdoor beklijft de aangereikte kennis nog beter. Ook de link naar de website met nog meer vragen en informatie zijn helpend daarbij.

Uit review op Bol.com door Jurja Steenmeijer

Dit boek biedt een zeer complete basis en is een aanrader voor alle sociale professionals! Mooie bijkomstigheid is dat het alle artikelen van de beroepscodes behandelt en van een (morele) toelichting voorziet. Daardoor is het ook als naslagwerk en 'opfrisser' prima te gebruiken.

Uit review op Bol.com door Hester de Boer
Al vijf jaar gaat het boek Moresprudentie met mij mee ter voorbereiding van de trainingen ‘werken met beroepsstandaarden’ die ik geef vanuit de BPSW-school. Voor mij is het boek een naslagwerk. Want het is goed bruikbaar als je wilt leren wat en hoe je werkt met ethiek en beroepscode in het sociaal werk. En als je, zoals ik, geen kaft tot kaft lezer bent. Ik begon het boek namelijk te lezen bij deel B (‘De beroepspraktijk gezien vanuit de beroepscode’).
En het fijne van het boek is dat het niet uitmaakt waar je begint met lezen, want de onderwerpen worden zo helder ingeleid dat je prima net dat stuk kunt lezen waar je op dat moment in bent geïnteresseerd. Bij mij was dat eerst vooral het nut van het werken met de beroepscode in de praktijk.
In de loop van de jaren pakte ik er ook telkens een onderwerp bij uit deel A (‘Het theoretisch kader waarbinnen moresprudentie ontstaat’). Zo was ik geïnteresseerd in de legitimatie van de beroepscompetentie voor de autonome professional. In hoofdstuk twee (2.4) las ik dat er regels zijn die horen bij het ‘goed’ uitvoeren van professionele autonomie. In dat hoofdstuk maken de auteurs mij attent op het werk van Immanuel Kant, waarin deze autonomie verbindt met menselijke waardigheid. Voor mij is dat een belangrijk denkconcept bij het reflecteren op de norm over respect in de beroepscode. Ik vertrouw erop dat ik in de ontwikkeling van mijn werk op deze manier steeds door een stuk tekst uit het boek ondersteund kan worden en daarop door te studeren.
Gelet op mijn ervaringen met Moresprudentie, raad ik docenten en professionals in het sociaal werk aan dit boek zowel voor studie- als praktijkdoeleinden te gebruiken en zo de ethische laag van het vak te voelen, te vatten en te kunnen verwoorden.

Hester de Boer, docent/trainer

Stel een vraag of geef een opmerking door aan de auteurs van Moresprudentieklik hier

Meer info of blader in Inkijkexemplaar boek Moresprudentie
 

 
Een ogenblik geduld a.u.b.