Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode bij huiselijk geweld zich tot onze zwijgplicht en beroepscode? Sociaal werker Kirsten Regtop zoomt in haar blogserie in op het professioneel verantwoord handelen bij het dilemma 'melden of zwijgen'?
'Want als je te maken hebt met een kwestie als deze, dan heb je te maken met een conflict van plichten. Het conflict van jouw zwijgplicht ten aanzien van de plicht om te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling', aldus Kirsten Regtop in haar blog.
En: 'Professioneel verantwoord handelen betekent dat je bij dergelijke dilemma’s zorgvuldige afwegingen maakt, en dat je die niet alleen maakt. Dat je ook nadenkt over hoe de waarden en normen van jouw werk het beste geborgd kunnen worden (plichtethiek), wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van jouw handelen voor jouw cliënten (gevolgenethiek). Wat de eigenschappen van de professional zijn (deugdethiek).'

Lees hier de hele blog van Kirsten Regtop 
Een ogenblik geduld a.u.b.