Samenvatting

'De plofkip hoeft zelf niet te scharrelen. Hij krijgt precies genoeg voedsel, net genoeg ruimte om te leven. Ruimte voelt voor hem als leegte. Hij weet niet wat hij ermee moet. In de afgelopen jaren zijn we ook zo met onze professionals omgegaan. Het is nodig hen opnieuw te leren ruimte te nemen en deze vervolgens zinvol te benutten. Het organisatieproces moet terug naar de professional.', aldus een citaat uit het verslag van de bijeenkomst 'Ruimte voor Hulpverleners in de Jeugdzorg'.
Dit verslag staat op de website www.beroepseer.nl. Op deze site staan veel meer interessante zaken over professionaliteit.

Weblink