Op de 'dag van de maatschappelijk werker' - 7 juni 2012 - heeft de NVMW Nel en Lou Jagt, alsmede Geert van der Laan als ereleden benoemd. Geheel terecht deze benoemingen; deze ereleden hebben grote verdiensten voor het maatschappelijk werk. 

Geert van der Laan was bijzonder hoogleraar van het maatschappelijk werk, maar  heeft vanwege gezondheidsproblemen deze functie enkele jaren geleden moeten beeindigen. Geert was een pleitbezorger van het herstel van de professionele logica. Met name op basis van casusgeleid leren en intuitie. Zie ook: http://www.casusconsult.nl/index.php?action=front&sub=nieuws&id=2901.
Zijn bekendste boek was Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk: http://www.swpbook.com/26

Nel Jagt is natuulijk bekend vanwege het schrijven van het 'Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker'  (NVMW: http://nvmw.nl/professionals/webwinkel.html ). Daarnaast heeft zij vele andere artikelen, boeken en recensies geschreven, o.a. over supervisie en taakgerichte hulpverlening. Dat laatste ook samen met haar man Lou.
Nel werkte mee aan het blad Maatwerk en geeft op een hoog niveau commentaar op concepten van boeken en artikelen, zoals bijvoorbeeld de 'Beroepscode voor de maatschappelijk werker' en het boek 'Moresprudentie': zowel inhoudelijk als redactioneel. 

Lou Jagt is vooral bekend vanwege zijn publicaties over taakgerichte hulpverlening en onvrijwillige hulpverlening. Maar hij schreef veel meer. 
In 2008 promoveerde Lou met proefschrift 'Van Richmond tot Reid', een zeldzame gebeurtenis, niet alleen door zijn hoge leeftijd, maar ook omdat hij niet was verbonden aan een universitaire opleiding. Zie ook: http://www.casusconsult.nl/index.php?action=view&type=notitie&id=4481#
Zie hier meer info over zijn proefschift: http://www.casusconsult.nl/index.php?action=view&type=document&id=4007 (alleen toegankelijk voor deelnemers CasusConsult).

Zie hier een artikel van Nel en Lou Jagt over taakgerichte hulpverlening in het maatschappelijk werk:  http://www.casusconsult.nl/index.php?action=view&type=document&id=450 (alleen toegankelijk voor deelnemers CasusConsult).

Geert van der Laan en Lou Jagt hebben ook veel betekend voor en bij de ontwikkeling van CasusConsult: Geert was een groot pleitbezorger, zoals gezegd, van casusgeleid leren of leren van gevallen en zag daartoe CasusConsult als een uitstekend programma. Hij en Lou hebben in een aantal projecten van CasusConsult actief meegewerkt aan het samenstellen en becommentarieren van casussen. Geert van der Laan was jarenlang voorzitter van de Stichting CasusConsult.

Kortom: volkomen terechte benoemingen tot ereleden van de NVMW!

Zie ook weblink NVMW / 'Dag van de maatschappelijk werker': http://www.dagvandemaatschappelijkwerker.nl/Een ogenblik geduld a.u.b.