‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’

·         Een cliënte zegt dat haar partner fraudeert met een uitkering

·         De politie vraagt je naar de verblijfplaats van een 17 jarige cliënte die is uitgehuwelijkt

·         In een gezin vermoed je kindermishandeling; je bent bang onterecht of te laat in te grijpen

Het omgaan met morele vragen in het sociaal werk is niet gemakkelijk. Toch blijkt er vaak weinig aandacht en tijd te zijn om hier over te praten. Het boek 'Moresprudentie' voorziet in de behoefte aan meer aandacht voor - en kwaliteit van - morele oordeelsvorming. Daarnaast maakt de uitgave van nieuwe beroepscodes voor maatschappelijk werkers, sociaalagogisch werkers en jeugdzorgwerkers dit boek noodzakelijk. Het lezen en bespreken van de geboden basale kennis over beroepsethiek, de casussen als link tussen theorie en praktijk en de uitleg over het praktisch hanteren van de beroepscode is een must voor studenten en sociaal werkers in de praktijk.

Hbo-opleidingen mwd en sph en het uitvoerend sociaal werk staan voor grote uitdagingen. Bezuinigingen, hoge werkdruk, meer samenwerken, spanningen rond de professionele autonomie en cliënten sociaal weerbaarder maken: de ethische dilemma’s zullen eerder toenemen dan afnemen.

De lezer leert met dit boek ethisch te denken, analyseren en praktische dilemma’s tot een oplossing te brengen, zowel in het werken met cliënten als in de relatie met de organisatie. Een speciale website biedt daarbij zowel de docent als lezer extra informatie en ondersteuning met veel digitale opdrachten.

Moresprudentie is een uitgave van ThiemeMeulenhoff (maart 2012)

In de bijlage meer inhoudelijke informatie (per hoofdstuk) over het boek. 

Info: ThiemeMeulenhoff

Auteurs: Jaap Buitink, Jan Ebskamp en Richard Groothoff.
Een ogenblik geduld a.u.b.