Samenvatting

Outreachende hulpverlening (ORH) is een methode die DommelRegio zelf ontwikkeld heeft om te kunnen werken met cliënten die moeilijk bereikbaar zijn voor maatschappelijk werk. Het gaat vaak om mensen met meerdere complexe problemen, die niet in staat zijn om zelfstandig verandering te brengen in hun situatie, en die ook niet zelf om hulp vragen.

Bij ORH wacht de maatschappelijk werker niet af tot de cliënt zich aanmeldt, maar neemt hij zelf het initiatief tot contact. Dit gebeurt naar aanleiding van signalen die hij ontvangt van bezorgde mensen uit de omgeving van de cliënt, van verwijzers of van instanties uit het eigen netwerk.

De maatschappelijk werker neemt ruim de tijd om contact te maken met de cliënt, om de problemen in beeld te krijgen en hem te motiveren om hulp te accepteren. Er is veel aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt. Indien nodig wordt een gerichte samenwerking opgezet met betrokken instanties als de Thuiszorg, de GGZ, de huisarts of de verslavingszorg.

DommelRegio heeft de methodiek vastgelegd in het boek ‘Stap voor stap. Outreachende hulpverlening in het maatschappelijk werk’

Weblink