Samenvatting

Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is dat de verschillende hulpverleners op de hoogte zijn van elkaars werkterrein en specifieke deskundigheden. In het landelijke project Korte lijnen bleek dat de hulpverleners behoefte hadden aan een globaal overzicht hiervan. Hun voorkeur ging uit naar een overzicht waaruit zij eenvoudig kunnen aflezen welke clint met welke problemen en klachten bij wie het beste terechtkan. Dit heeft geresulteerd in de brochure 'Wie doet wat in de eerstelijns-GGZ'.

Bijlage