Samenvatting

Uitgangspunt van een goede verwijzing binnen de eerstelijns GGZ of naar tweedelijns GGZ is dat de hulpverlener zijn/haar gediagnosticeerde problematiek koppelt aan de (objectieve) kerncompetenties van AMW, ELP of 2e lijns GGZ. Deze vult hij/zij aan met kennis over ieders ‘persoonlijk profiel’: specifieke deskundigheden, voorkeuren of andere (on-)mogelijkheden van ieders beroepsmatig functioneren of andere omstandigheden (wachtlijst, onvoldoende formatie).

Het bijgaande schema biedt een overzicht van de koppeling van de diagnose aan de objectieve kerncompetenties van AMW, ELP of tweedelijns GGZ.
Een schema om in samenwerkingsverbanden te bespreken en naar lokale omstandigheden verder in te vullen.

Bijlage