Samenvatting

Casus: Tijdens relatiegesprekken met een echtpaar blijkt er sprake te zijn van bijstandsfraude: de cliënt wil dit niet zelf gaan melden en geeft ook geen toestemming om dit door hulpverlener te laten doen.
N.a.v. deze casus zijn er diverse reacties geschreven. In de notitie een selectie van belangrijke citaten, die de kern van de discussie weergeven. Plus een nadere beschouwing.

Bijlage