Samenvatting

Hoe bereik je cliënten met een complexe problematiek? Hoe spreek je hen aan op hun gedrag? Welke morele keuzes maak je daarbij? En welke vaardigheden hebben professionals daarvoor nodig? Dit zijn enkele vragen waar het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) zich op richt. Kernthema’s van ons onderzoek zijn cliënten met een complexe problematiek, outreachend werken en morele oordeelsvorming.

Weblink