Samenvatting

Dit is een uitgebreider verslag van de conferentie dan elders in verkorte vorm in CasusConsult staat onder de naam: 'Herstel beroepstrots: een moedig professional vertelt zijn verhaal!'
In een tijd dat de aandacht eenzijdig uitgaat naar doelmatigheid moeten professionals duidelijker hun ‘verhaal’ vertellen: wat verstaan zij onder goede dienstverlening of zorg? Essentieel is dat professionals netwerken vormen, want nu hebben ze slecht contact met elkaar.

Bijlage