Samenvatting

In een tijd dat de aandacht eenzijdig uitgaat naar doelmatigheid moeten professionals duidelijker hun ‘verhaal’ vertellen: wat verstaan zij onder goede dienstverlening of zorg? Essentieel is dat professionals netwerken vormen, want nu hebben ze slecht contact met elkaar.
Een impressie van de conferentie Publieke Beroepstrots georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse zaken en de stichting Beroepseer.
- Professionals zijn in de knel geraakt
- Verantwoordelijkheden in organisatie: zo laag mogelijk
- Zin van het werk voorop zetten
- Professionaliteit vraagt ook om moed
- Cruciale ervaringen delen
- Netwerken creëren.

Bijlage