Samenvatting

ERMÉ is opgericht door Ergün Erol, politieambtenaar bij de politie regio Kennemerland
en Medi Hoes, teamleider bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, afd. Advies & Meldpunt Kindermishandeling.
Gedurende onze gehele carrière hebben wij beiden veel te maken gehad met onderwerpen als huiselijk geweld, kindermishandeling, traumaverwerking en verslavingsproblematiek.

Vanuit onze nauwe samenwerking hebben wij ERMÉ opgericht; een bureau dat trainingen en scholing aanbiedt op het gebied van methodiek en beleidsontwikkeling met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. De trainingen en scholing zijn gericht op en bedoeld voor (aankomende) beroepskrachten in díe sectoren die beroepshalve te maken hebben met kinderen, jongeren en ouders in zowel autochtone als allochtone gezinssystemen.Vanuit onze jarenlange samenwerking en ervaring hebben wij een unieke methodiek ontwikkeld waarbij niet vraaggericht vanuit de cliënt gewerkt wordt, maar doel- en vraaggericht vanuit de beroepskracht. Hierover hebben wij een methodisch lesboek geschreven dat in augustus 2006 op de markt is gebracht met als titel “Op het spoor van kindermishandeling, een outreachende benadering”.
De methode is erop gericht geweldsituaties te signaleren en adequaat te reageren en te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. De basis van onze methode is dat de beroepskracht zelf de verantwoordelijkheid neemt om de mishandeling vroegtijdig te signaleren en actie te ondernemen met als doel het geweld te stoppen.
Het belang van het kind staat voorop, de rechten van het kind is het uitgangspunt!

Wegens onderhoud is het op dit moment niet mogelijk om in te loggen. Excuus voor het ongemakEen ogenblik geduld a.u.b.