Samenvatting

Verwerken, hoe werkt dat? Brochure voor mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt.
Dit boekje is geschreven voor mensen die een ingrijpende ervaring achter de rug hebben.
Ingegaan wordt op wat er na zo'n ervaring, op psychisch vlak, met mensen gebeurt.
U kunt er in lezen wat wij onder een verwerkingsproces verstaan . Vanuit de wetenschap
en de maatschappelijk werkpraktijk wordt een aantal inzichten verschaft over aard en
duur van het verwerkingsproces en reacties die in dit proces passen.
Het boekje zet u op het spoor om zelf actief met de verwerking van de gebeurtenis aan
de slag te gaan. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking .

Wegens onderhoud is het op dit moment niet mogelijk om in te loggen. Excuus voor het ongemakEen ogenblik geduld a.u.b.