Samenvatting

17 jarige zoon in conflict met stiefmoeder.
Drie jaar geleden overleed Carl's zijn moeder. Vader hertrouwde met gescheiden vrouw met vier kinderen.
Sindsdien vertoond Carl agressief gedrag op school tav leerkrachten en leerlingen.
Sexuele spelletjes met zijn stiefzus (toen 10 jaar) leiden tot opname in psychiatrie. Stiefmoeder wenste hem niet langer in het gezin en vond dat hij moest worden gesanctioneerd. Na de psychiatrische behandeling werd hij geplaatst in een tehuis , later (na diefstallen in het tehuis en sterke haat tav stiefmoeder) in observatiecentrum geplaatst. Later volgde een plaatsing in een ander tehuis. Tante Betty, de zus van zijn overleden moeder, is onthaalgezin tijdens twee weekends per maand. Ze wil dit afbouwen. Tehuis zoekt naar nieuw onthaalgezin ? mogelijks een pleeggezin op middellange termijn?

Vraag hulpverlener: Carl wil niet meer naar stiefmoeder en stiefmoeder wil Carl absoluut niet meer in huis uit bescherming voor haar beide dochters. Watnu. Een nieuw onthaalgezin (pleeggezin) zoeken nu tante Betty geen opvang meer wil/kan (?) geven of toch de contacten met het eigen gezin herstellen?

Trefwoorden:
rouwverwerking , overleden moeder , nieuw samengesteld gezin , sexuele spelletjes , stiefmoeder-zoon-conflict , agressief gedrag , pleeggezin , onthaalgezin , weigering van hulp


Een ogenblik geduld a.u.b.