Samenvatting

Moeder is dochter Lenie niet meer de baas. Ze klaagt dat Lenie onhandelbaar is.
De mw'er is van oordeel dat Lenie de bemiddelingspogingen boycot.
Opvallend in deze casus is vooral dat uitsluitend de probleemsituatie wordt beschreven vanuit het perspectief van moeder en van de dochter, maar dat er geen gegevens zijn over het hulpverlenend optreden zelf.

Adolescent, laag sociaal milieu, incestueus gedrag vader,probleemgedrag dochter, nieuw samengesteld gezin