In diverse instellingen is een traject  'kennismanagement' gestart.  In eerste instantie werd een analyse van het omgaan met kennis gemaakt. De manier om antwoord te krijgen op de vraag hoe professioneel een organisatie werkt is immers een analyse te maken van de manier waarop instelling en hulpverleners met kennis omgaan. Een hulpverlener verzamelt bewust en onbewust veel vakkennis over een bepaald aandachtsgebied (problematiek of methodiek). Maar die kennis wordt vaak onvoldoende benut en is nauwelijks beschikbaar voor collega's (andere teams, grote werkdruk, andere werktijden, etc.). En als iemand vertrekt, verdwijnt diens vakkennis (='kapitaal') ook uit de organisatie. Essentiële vragen die in de analyse werden beantwoord zijn o.a.: 

  1. hoe efficiënt wordt met kennis omgegaan: hoe verwerven en behouden professionals vakkennis (scholing en ervaring) en passen zij die toe in de hulpverlening?
  2. hoe wordt kennis vastgelegd in dossiers, publicaties en teruggekoppeld naar collega's?
  3. wisselen professionals in voldoende mate leerzame gevalsbeschrijvingen uit?
  4. ondersteunen managers de professionaliteit - kennisverkrijging en kennisdeling - met goede voorwaardenscheppende maatregelen, zodat werkers zich als expert profileren en trots zijn op hun werk?
  5. maakt de organisatie optimaal gebruik van nieuwe technologieën, zoals intranet, kennisnet, webdossier en webcommunicatie?

De uitkomst van de analyse werd in een notitie beschreven. Deze werd vervolgens geïmplementeerd. Daarbij krijgen managers en werkbegeleider coaching. De bedoeling is dat het kennismanagement in de hele organisatie wordt ingevoerd. Doel is verbetering van de efficiency en het leerklimaat binnen de instelling.
Een ogenblik geduld a.u.b.