Materiële problematiek krijgt meer aandacht in AMW


2007: Het NIVEL concludeert dat het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) de afgelopen jaren relatief meer aandacht geeft aan materiële problematiek. ‘De relatieve afname onder cliënten van het AMW met psychische problemen en de toename aan materiële problemen weerspiegelt de rol van het AMW ‘op het snijvlak van welzijn en gezondheid'. Het NIVEL veronderstelt dat naarmate de capaciteit aan AMW afneemt, de druk vanuit de financierende gemeenten om prioriteit bij materiële hulpverlening te leggen, zal toenemen. (Opmerking: de sector overweegt overigens om bij zorgverzekeraars te pleiten voor financiering van door maatschappelijk werk verleende eerstelijns psychische hulp. Red).
Het NIVEL constateert verder een toename van de duur van de behandelingen in het AMW. Dit zou kunnen komen door het voorkomen van complexere problematiek, waarbij onder andere materiële aspecten een rol spelen. (Opmerking: deze signalering van een mogelijke toename van complexere problematiek, veelal met een mix aan psychische en sociaal-materiële problematiek, maakt de uitvoering van een splitsing van financiering van het maatschappelijk werk in een psychische en materieel deel er niet makkelijker op: hoe om te gaan met die 'mix'? Red.)
Tot slot signaleert het NIVEL dat de effecten van de tijdelijke stimuleringsmaatregel (2001) van het ministerie van VWS om meer formatieplaatsen in het AMW te financieren weer teniet werden gedaan bij het aflopen van de maatregel in 2004. Het was dus een echte ‘tijdelijke' maatregel, gemeenten hebben de financiering van extra formatieplaatsen niet overgenomen. Bron: http://www.nivel.nl/ - zie ook bericht: ‘Psychische hulp niet vaker binnen eerstelijn'.
Een ogenblik geduld a.u.b.