Samenvatting

Kwaliteitszorg zegt nauwelijks iets over hoe het werkelijk met de kwaliteit van de professionals op de werkvloer is gesteld. Hoe kunnen organisaties die beogen een lerende organisatie te zijn of te willen worden meerwaarde van kwaliteitszorg verkrijgen? Door eerst en vooral binnen de eigen organisatie beter kennis te delen, maar ook de kennis van buiten de eigen organisatie te benutten.
Daarvoor bestaat CasusConsult: een netwerk van (lerende) professionals op instellingsniveau of op macroniveau. Binnen die netwerken kan kennis worden gedeeld en worden professionals lerende professionals.
In dit artikel leest u hier meer over.

Bijlage

Een ogenblik geduld a.u.b.